Kamarai akkreditáció feltételei

A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése, akkreditációja, minősítési rendszere

 

A törvényi szabályozás értelmében annak elbírálását, hogy a tanulók gyakorlati képzését végző gazdálkodók milyen mértékben felelnek meg a jogszabályokban előírt követelményeknek, a gazdasági kamarák végzik. A minősítési eljárás szempontrendszerét a jogszabályok alapján kialakított adatlap, az ellenőrzési dokumentum foglalja magába. Fontos kiemelni, hogy a minősítés nem számonkérés, hanem az a képzés színvonalának emelésére irányul.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fejlesztette ki, és folyamatosan fejleszti a jelenleg is alkalmazott kétszintű minősítési, ellenőrzési rendszert.

Az első szinten az ellenőrzés a jogszabályokban előírt képzési feltételek teljesítésére irányul. Az első ellenőrzési fázis több részből áll: a gazdálkodó szervezetre vonatkozó adatok, a képzőhely felkészültségének értékelése, valamint a képzés feltételeinek szakmánkénti vizsgálata. A gazdálkodó szervezetre vonatkozóan: alapadatok, működésének főbb paraméterei, a képzés jogi formája, és az ehhez kapcsolódó tanulói juttatások biztosítása. A képzőhely felkészültsége esetén a működés körülményeit, az oktatott szakmákat, azon belül a tanulók arányát értékeljük. A képzés feltételeinél, a személyi és a tárgyi feltételek biztosítását, valamint az oktatási, képzési és pedagógiai dokumentációk meglétét vizsgáljuk.

Az első minősítési szint az ellenőrzés, határozat kiadásával zárul.

A második szinten az akkreditációs eljárás a képzés minőségére, az azt befolyásoló környezetre, a képzőhelyen folyó oktató-nevelő munka eredményességének megállapítására irányul. Szintén több összetevőt vizsgálunk. A képzést befolyásoló közvetett feltételeknél a képzést érintő beruházásokat, munkaerő fejlesztéseket valamint a képzés megszervezését, irányítási rendszerét értékeljük, továbbá az ingatlan feltételeket, a munka és biztonságtechnikai feltételeket és az oktatási kapacitást. Az oktatói munka értékelésénél vizsgáljuk: a képzés szervezettségét, módszertani felépítettségét, a szakmai anyagok és dokumentumok használatának eredményességét, és az oktatói tevékenység tudatosságát.

A képzőhelyek második szintjét az akkreditációt, tanúsítvány kiadása zárja. A tanúsítvány a szakképzési hozzájárulás visszaigénylésének alapfeltétele.

Az összefoglalót a képzés új rendjéről a lenti linkről töltheti le.

https://bkik.hu/storage/BKIK/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20a%20szakk%C3%A9pz%...